MENU

Adatvédelmi tájékoztató

A honlap megnevezése:

A weboldalam címe: https://foto-web-grafika.hu.

A foto-web-grafika.hu tiszteletben tartja a vonatkozó törvényeket, jogszabályokat és rendeleteket,  minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.(GDPR)

Hatályos  jogszabályok

amelyeknek -időbeli, -területi,  -tárgyi hatályát a jelen dokumentum kiadásakor  figyelembe vettünk az alábbiak:

 • EU 2016/679 RENDELETE : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva.

 

1.Honlap használata során kezelt adatok köre és célja

Ön  a foto-web-grafika.hu oldalt személyes adatai megadása nélkül használhatja, ennek megfelelően a honlap ilyen használatára az általános adatvédelmi rendelet (GDPR)  hatálya nem terjed ki.  A foto-web-grafika.hu  oldal nem gyűjt és nem továbbít személyes adatokat.
A foto-web-grafika.hu  oldal nem gyűjt feliratkozásokat, nem  és nem küld hírlevelet.

A honlap böngészése során keletkező természetes személyre vonatkozó  technikai jellegű adatokat, sem a honlap fejlesztője, és üzemeltetője, sem a tárhely szolgáltatója, sem harmadik fél,  semmilyen módon sem tárolja vagy kezeli konkrét Érintetthez köthető módon.

A honlap használata során az Ön saját böngészőjében a működéshez feltétlenül szükséges adatok melyek erről a weboldalról származnak, rögzítésre kerülhetnek, de ezek a weboldal-tulajdonos számára nem hozzáférhetőek.  A böngésző beállításától függően az ilyen adatok automatikusan törölhetők, amikor befejezte a böngészést. Az ön saját böngészőjének kezeléséért nem vállalok felelősséget. Kérem a fölöslegessé vált adatokat rendszeresen törölje.

A honlap használata során a  weboldal biztonsága érdekében (spam megelőzés, feltörés elleni védelem, rosszindulatú tevékenység megelőzése)  a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódnak a webszerveren, (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan a foto-web-grafika oldalát elérte, a felhasználó IP címe), amelyeket sütikkel valósítunk meg Erről bővebb információt  a  Süti tájékoztatóban találhat.

2. Kapcsolatfelvételi űrlapok

Amennyiben úgy dönt hogy saját elhatározása és szándéka szerint e-mailt küld,  ezzel elfogadja a weboldal felhasználási feltételeit,  és adatkezelési szabályzatát,  s elegendő megadnia egy keresztnevet vagy becenevet, és egy valós e-mail címet. Ezek olyan adatok, melyek alapján egy konkrét természetes személy pontos kilétét összetéveszthetetlenül meghatározni nem lehet.

3.Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van,  illetve ha Önnek van saját gravatar fiókja. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

4.Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

5.Analitika

Google
A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével mérem. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett természetes személy azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 6.Kapcsolatfelvétel, jogok

Lövei Éva természetes személy -  e-mail cím: leoweidesign @ gmail.com
Természetes személyként mivel nem kezelem a látogatók személyes adatait, nem vagyok köteles hivatalos levelezést folytatni. Viszont ha Önnek megalapozott kérdése merül fel, természetes személyként számíthat a jóindulatú együttműködésemre.

A  https://foto-web-grafika.hu. oldalon kezelt, a működéshez feltétlenül szükséges technikai  adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: DIMA.hu weboldal szolgáltató, és Lövei Éva grafikus
 • Az adatkezelés megnevezése: komment írás, vagy  email üzenet küldése a látogató saját elhatározásából, email és keresztnév, vagy becenév megadásával.
 • Az adatkezelés célja: weboldal működtetés, a bejegyző személy e-mail címe nem jelenik meg. Látogató kezdeményezésére kapcsolat felvétel a weboldal tulajdonosával.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
 • Az adatkezelő adatai, elérhetősége
  • A tényleges adatkezelés helye:
   Online a weboldalon
   Tárhely Szolgáltató neve: DiMa.hu Kft. székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó;
   e-mail címe: info@dima.hu  telefonszáma: 06-30/661-3609 ;  adószáma: 14079665-2-09
   Domain tulajdonosa: Lövei Éva grafikus, természetes személy, 4031 Debrecen, Derék u 101. e-mail : leoweidesign@gmail.com; tel: 30 450 0997
 • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi
 • Az adatok törlési határideje: Nem gyűjtünk nem őrzünk személyes adatokat konkrét érintetthez köthető módon ezen weboldal vonatkozásában.
 • Az érintettek köre: poszt bejegyző látogató, email küldő látogató
7.Jogorvoslat

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem konkrét lehetősége esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet.

 

Fenntartom a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassam  aktualizáljam  a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát.

 

© Debrecen, foto-web-grafika.hu
Utolsó frissítés: 2018. május 25.